Bolagsstyrning

 

Styrelse

Styrelsen för Granular består av ordföranden Carl Horn af Rantzien samt ledamöterna Carl-Mikael Bergendahl, Monica Engström, Zanna McFerson och Christoffer Horn af Rantzien. Nedan följer en beskrivning av dessa personer.

Carl Horn af Rantzien, Styrelseordförande
Carl Horn af Rantzien, född 1946, tog studentexamen vid Mörby Läroverk i Danderyd och bedrev därefter studier i kvartärgeologi, mineralogi, paleontologi och pedagogik vid Stockholms Universitet. Efter att ha startat och drivit restaurangen Lammet och Grisen på Öland tillsammans med sin hustru i 9 år sålde Carl anläggningen 1977 och startade rökfrihetskampanjen, A Non Smoking Generation 1978. 1984 blev Carl Limited Partner i den amerikanska venture capital fonden Ventana Growth Funds från San Diego med ansvar för dess verksamhet i Europa. Under slutet av 1990-talet drev Carl riskkapitalbolaget KOI med fokus på investeringar inom IT. Carl är även grundare av Granular och var Granulars VD till och med 2012 då han valdes till styrelseordförande och rådgivare inom strategiska frågor. Carl har för sitt intresse för affärsverksamhet i gränslandet mellan filantropi och samhällsnyttiga uthålliga affärsmodeller erhållit bland annat det första Giraffpriset 2011. Carl har även suttit i styrelsen för European Stevia Association 2005-2011. Därefter har Carl varit medgrundare till International Stevia Council, den globala intresseorganisationen för Steviaindustrin, och var även dess förste ordförande. För sitt utvecklingsarbete i Paraguay utsågs Carl till Paraguayansk Honorärkonsul i Sverige 2006.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot av Östgöta Bergslags AB, Kambrium Sverige AB, Granular Business Development AB samt suppleant i Koi AB.
Innehav i Granular AB: 3 359 084 aktier via delägt bolag.

 

Carl-Mikael Bergendahl, Styrelseledamot (vice styrelseordförande)
Carl-Mikael Bergendahl, född 1982, har en gedigen och bred erfarenhet från den svenska dagligvaruhandeln. Carl-Mikael Bergendahl har bland annat arbetat med butiksetablering i samband med avskaffandet av apoteksmonopolet. För närvarande är Carl-Mikael e-handelsansvarig för City Gross, Bergendahls Food AB.

Övriga styrelseuppdrag: Carl-Mikael Bergendahl är idag ledamot i Bergendahl & Food AB, VCFire System AB, Bergendahl Food Holding AB och CMBM Invest AB samt suppleant i Bergendahl Son AB och Bergendahl Fashion AB.
Innehav i Granular AB: 57 346 aktier.

 

Monica Engström, Styrelseledamot
Monica Engström, född 1958, är idag ägare och verkställande direktör i Monen Holding AB med tillhörande dotterbolag. Monen Holding AB äger 49 procent av engcon Holding AB som startades 1990 av Monica och hennes dåvarande make Stig. Engcon har en unik produkt som utvecklats och marknadsförts på ett föredömligt sätt. Bolaget har prisats på många olika sätt och utsetts till såväl Gasell som Maratongasell av tidningen Dagens Industri. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Jit Mech se Produktion AB och Jit Mech se Industri AB, ledamot i Mähler International AB med tillhörande dotterbolag, engcon Holding AB med tillhörande dotterbolag, Rörströmsälvens Jakt & Fiske Upplevelser AB och NorrZ Förvaltning AB.
Innehav i Granular AB: 428 698 aktier genom bolag, teckningsoptioner motsvarande 50 000 aktier.

 

Christoffer Horn af Rantzien, Styrelseledamot
Christoffer Horn af Rantzien, född 1973, är mat-och dryckesexpert. Christoffer har en gedigen entreprenörsbakgrund och mycket goda kontakter inom upplevelse-och besöksnäringen. Christoffer har varit grundare, restaurangchef och VD för Allmänna Galleriet 925 AB. Restaurangen blev DI Gasellföretag 2007. Christoffer har även varit Grundare och VD för eventföretaget Enskilda galleriet i Sverige AB och grundare och partner i Publik och Publik03-restaurangerna i PUB-varuhuset, samt i Restaurang AG. Christoffer har suttit i SHR Stockholms styrelse i 6 år. Idag arbetar Christoffer som verksamhetschef för Stockholms Stadsmission Mat och Möten.

Övriga styrelseuppdrag:Suppleant i Millenium AB, La Floresta Winecompany AB och Enskilda Galleriet i Sverige AB.
Innehav i Granular AB: 2 400 aktier via bolag.

 

Zanna McFerson, Styrelseledamot
Zanna McFerson, född 1965, innehar en MBA , Marketing/Marketing Management från University of Iowa. Zanna har haft en över 20 år lång karriär på livsmedelsingrediensföretaget Cargill, amerikas största privatägda företag. Under åtta var Zanna affärsansvarig för utvecklingen av Cargills steviabaserade sötningsmedel Truvia®. I denna position ledde hon ett globalt team med resurser inom forskning och utveckling, agronomi, logistik, vetenskapliga och regulatoriska frågor liksom försäljning och marknadsföring. Hon har spelat en ledande roll att i grunden förändra industrin för sockersubstitut genom att skapa konsumentefterfrågan för ett nytt sötningsmedel. Under Zannas ledning fick Cargill ett flertal utmärkelser inom teknik, PR och marknadsföring samtidigt som verksamheten prisats för sitt hållbarhetsarbete. Zanna har även varit drivande i att bilda intresseorganisationen ”The International Stevia Council”, där hon senast var dess ordförande. Zanna har även arbetat med affärsutveckling, affärs- och produktledningsverksamhet i rollen som Chief Business Officer på Amryis Inc., USA, ett ledande företag inom förnyelsebara produkter.

Övriga styrelseuppdrag: Inga
Innehav i Granular AB: 0 aktier.

 

Ledamöten i valberedningen

Raymond Karlsson, Ordförande
Michael Zell
Carl Horn af Rantzien (representerar Östgöta Bergslags AB)

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen genom att kontakta Carl Horn af Rantzien

Ledning

Ledningsgruppen består av Sophia Horn af Rantzien – VD, Thomas Backelin – vice VD och Supply Chain Director, Anna Ålenius Mathson, Director of Marketing & Communications.

 

Sophia Horn af Rantzien, VD
Sophia Horn af Rantzien, född 1978, innehar en Jur. kand från Stockholms Universitet och läste även juridik som utbytesstudent vid University of Birmingham. Sophia Horn har varit specialiserad på bolagsrättsliga frågor inom framförallt internationella företagsöverlåtelser och har varit biträdande jurist och advokat på MAQS Law Firm Advokatbyrå, samt arbetat som Foreign Associate på Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP & Affiliates i New York, USA. Sophia var styrelsesuppleant i Granular AB 2008-2011 och styrelseledamot 2011-2013. Sedan maj 2013 är Sophia VD på The Real Stevia Company efter tidigare varit anställd på bolaget som bolagsjurist, vice VD och tillförordnad VD.

Övriga uppdrag: Suppleant i Granular Business Development AB.
Innehav i Granular AB: 215 183 aktier, teckningsoptioner motsvarande 100 000 aktier.


Thomas Backelin, Vice VD samt Supply Chain Director
Thomas Backelin, född 1975, är utbildad civilingenjör från Industriell Ekonomi på KTH. Thomas inledde sin karriär med att starta, driva och efter tre år sälja ett bolag som utvecklade mobila internetcommunities till Yahoo Inc. i USA. Därefter anställdes Thomas på Yahoo Inc. som Global Partner Product Manager för Mobile Instant Messaging. Sedan 2008 jobbar Thomas jobbar primärt med ledningsfrågor inom produktion, produkt och logistik.

Innehav i Granular AB: 11 250 aktier, teckningsoptioner motsvarande 100 000 aktier.

 

Anna Ålenius Mathson, Director of Marketing & Communication
Anna Ålenius biträdde sin roll på The Real Stevia Company i December 2016

Innehav i Granular AB: 0 aktier